مشاور ایزو , آموزش ایزو , ISO , گواهینامه ایزو , انواع استاندارد , انواع سیستم

آموزش

یکی از اصلی ترین پایه های رشد و تعالی کسب و کارها ، کماکان فرآیند آموزش می باشد و اهمیت این موضوع به حدی است که درجه و امتیاز سازمان ها و کسب و کارهای مختلف وابسته و در گرو سطح فرآیند آموزش در آنها می باشد.

سازمان هایی که به اهمیت فرایند اموزش پی برده و در راستای استانداردها و سیستم های مرتبط با آن حرکت می کنند ( از جمله سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019 ) به خوبی خروجی های مطلوب آن را در مدیریت فرایندهای خود درک کرده و به آن باور دارند. تعریف فرآیند آموزش و چگونگی طراحی و استقرار آن در شرکت ها و کسب و کارها به عوامل مختلفی  بستگی داشته و نمی توان این فرآیند را با فرمول های مشخص و به طور یکسان برای تمامی کسب و کارها تجویز کرد اما می توان برای مشخص شدن یک رویکرد کلی و روندی با چارچوب های تعیین شده استاندارد بین المللی سیستم مدیریت آموزشی ایزو ۱۰۰۱۵ , ISO 10015:2019  را به عنوان یک راهنما که مناسب هر نوع کسب و کاری است، معرفی نمود.

مطمئنا در تمامی کارهایی که از پیدایش بشر تا کنون شکل گرفته و انجام می شده اند ، آموزش پایه اصلی آنها بوده و به انواع مختلف آن وجود داشته اما شاید بسیاری از افراد نمی دانسته اند که آموزش در کارهای آنها در حال اجرا و جاری شده است و حتی از بهترین انواع آموزش هایی که می توان متصور بود.

انواع مختلفی از نوع و نحوه طراحی و اجرای فرآیند آموزش وجود دارد که با توجه به شرایط سازمان ها و کسب و کارهای مختلف بایستی آنها را تعریف و اجرا کرد. یکی از عوامل بسیار با اهمیت در اجرای آموزش تعهد و باور مدیران ارشد در آماده کردن زیرساخت های آن می باشد.

شرکت مهندسین مشاور نیک اندیشان کارنیک نیز با توجه به اهمیت فوق العاده فرآیند اموزش در کسب و کارهای مختلف و در راستای طراحی و استقرار بهبود مستمر، برنامه هایی مطابق با استاندارد جهانی ISO10015  در  پیش گرفته و برای طراحی و اجرای آنها در کنار تمامی کسب و کارهای مختلف با بهترین کیفیت و هزینه های بسیار کم حضور دارد.


            منتظر تماس شما هستیم     ۴۴۴۷۵۵۸۹-۰۲۱                 ۰۹۳۵۹۳۰۳۳۲۲