مشاور ایزو , آموزش ایزو , ISO , گواهینامه ایزو , انواع استاندارد , انواع سیستم

در آکادمی آموزش شرکت

برگزاری دوره های آموزشی متنوع و مختلف با توجه به نیاز سازمان ها و متقاضیان، به سه صورت در آکادمی اموزش شرکت قابل انجام میباشد.

  • مطابق با تقویم آموزشی مشخص شده
  • تقاضای حضور در دوره های آموزش بصورت گروهی ( حداقل شش نفر )
  • تقاضای دوره آموزش تخصصی خصوصی 

هماهنگی های مربوط به دوره های آموزشی که مطابق با تقویم آموزشی شرکت اعلام شده و اجرا می شوند از طریق کارشناس آکادمی صورت می گیرد و به استثناء برخی موارد خاص، همگی دوره ها طبق برنامه طراحی شده قبلی انجام می شوند.

در ارتباط با هماهنگی برای اعلام نیاز دوره هایی خارج از تقویم آموزشی شرکت که سازمان ها و یا تعدادی از نفرات تقاضای برگزاری آن را دارند، بایستی با کارشناس آکادمی اموزش تماس گرفته و تقاضای خود را مطرح کرده و سپس منتظر هماهنگی های لازم از طریق ایشان باشند. قطعا این تقاضای برگزاری دوره در اولین فرصت ممکن در شرکت مطرح شده و اطلاعات نوع و چگونگی انجام آن به متقاضیان، اعلام خواهد شد.

همچنین آکادمی آموزش شرکت ، آمادگی برگزاری دوره های آموزشی خصوصی را برای متقاضیانی که خواهان اینگونه آموزش ها باشند را دارد. اما بایستی متقاضیان اینگونه آموزش ها برای هزینه ها و برنامه ریزی زمانی آن آمادگی لازم را داشته باشند.


       منتظر تماس شما هستیم  ….   ۴۴۴۷۵۵۸۹