مشاور ایزو , آموزش ایزو , ISO , گواهینامه ایزو , انواع استاندارد , انواع سیستم

درباره ما

نام و نام خانوادگی:               علی فروغی

 

مدرک تحصیلی:                    کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

 

سوابق کار و فعالیت ها:         بیست و یک سال کار در زمینه های طراحی، آموزش، استقرار، جاری سازی و نگهداری انواع سیستم ها و
                                       تکنیک های مدیریتی، کیفی و مهندسی در بیش از یکصدوبیست سازمان و شرکت مختلف در سراسر
                                         کشور عزیزمان

 

تخصص ها:                   سرممیز، مدرس و مشاور سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، سیستم مدیریت
                              تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون، سیستم مدیریت امنیت مواد غذایی، مدل تعالی سازمانی،

 

                                        مدرس و مشاور نرم افزارهای سیستمی برنامه ریزی منابع سازمان ERP,  مدیریت زنجیره تامین SCM,
                                       مدیریت ارتباط با مشتری CRM,  نگهداری و تعمیرات جامع TPM, اتوماسیون های اداری