مشاور ایزو , آموزش ایزو , ISO , گواهینامه ایزو , انواع استاندارد , انواع سیستم

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

CRM , چیست ؟                        Customer Relationship Management  

با طراحی، آموزش و استقرار CRM در سازمان ها و شرکت های مختلف نگاه ها به فرآیندهای داخلی از نقطه نظر مشتری دیده شده و تمامی طراحی ها و برنامه ریزی ها با هدف رضایت مشتریان و تمامی ذینفعان تهیه و تدوین میشوند.

مدیریت ارتباط با مشتری در حقیقت استراتژی نوع و نحوه ارتباط و تعامل با مشتریان است و همچنین مشارکت فعال با آنها . زمانی که با دید مشتری به سازمانتان نگاه می کنید بهتر میتوانید شکاف ها، چالش ها، دغدغه ها، تهدیدها و فرصت های موجود را ببینید و با استفاده از خروجی های آن بازنگری های لازم را در اهداف و برنامه های سازمان لحاظ کرده و رویکرد بهبود مستمر را در پیش بگیرید. قطعا میتوان انتظار داشت سازمان ها و شرکت هایی که چنین رویکردی را انتخاب می نمایند همواره در سطح مطلوبی از رضایت مندی مشتریانشان قرار دارند و با تعیین استراتژی های صحیح، از رقبا سبقت گرفته و سهم خود را از بازارهای موجود بیشتر کرده و با استمرار در این مسیر، به برندهای مشتری پسند تبدیل و وارد بازارهای بزرگتری خواهند شد.

 

CRM , سازمان ها را به موفقیت روزافزون در کسب و کار هدایت می کند .

 


        منتظر تماس شما هستیم  …